PHÙ HỢP MỤC TIÊU

 

  • Chiến dịch marketing bán lẻ
  • Mong muốn sản phẩm/dịch vụ tiếp cận thị trường nhanh
  • Đã xác định được kế hoạch marketing và chỉ cần phân phối nội dung

 

GIẢI PHÁP CỤ THỂ

 

  • Viết bài pr : 6 bài dịch vụ / 1 tháng
  • Quảng cáo Google : ngân sách 3 triệu / 1 tháng
  • Quản trị tài khoản : 1 triệu